Gent de Canals en contra de les taxes del Consorci de Residus ( COR ) en els disseminats.

en contra de les taxes del Consorci de Residus ( COR ) en els disseminats.

     Durant els passats anys Gent de Canals criticà la creació, estructura i gestió dels Consorcis de Residus controlats llavors pel PP, però les crítiques no procedien únicamente de GdC, també eren crítics amples sectors d’altres partits polítics que hui governen la Comunitat Valenciana i els Consorcis de Residus (COR).

            Hui la gestió dels Consorcis de Residus está en mans del PSOE i Compromís. A ells haurà que dirigir les crítiques per les noves taxes de tractament dels residus en els disseminats

     

 Pagar per duplicat el tractament dels residus?    NO!       

El Consorci de Residus al qual pertany Canals i que presideix l’Alcalde de Xàtiva, a través de la Diputació de València, ha remès a tots els immobles del terme municipal de Canals que paguen l’IBI, un rebut de la taxa de reciclatge dels residus.

Alguns d’aquests immobles, ubicats en el nucli urbà, estan deshabitats o no disposen d’aigua potable o ni tant sols d’electricitat. ¿Per què se’ls gira el rebut? Però també el Consorci (COR) ha facturat el reciclatge de residus a les cases de camp  i a les construccions on guardar les eines i maquinària agrícola, la majoria de les quals no disposen ni d’aigua potable ni d’altres servicis.

La majoria de les famílies que disposen d’algun tipus de habitatge en el camp solen passar en ell un, dos, tres mesos… i és durant eixos mesos quan produïxen el fem i residus en el camp, però no durant la resta de l’any en què els residus els generen en els seus habitatges habituals dins del poble.

 

El fet que aquestes famílies visquen durant uns mesos en un u altre lloc no genera més residus. ¿Per què han de pagar per duplicat el tractament dels seus residus?

Però  aquest destarote no se circumscriu exclusivament al Consorci al qual pertany Canals, el que fa pensar que es tracta d’una nova filosofia dels qui ens governen actualment amb l’exclusiu ànim de recaptar més encara que siga de manera injusta.

 reclama al Consorci de residus que modifique les taxes de reciclatge en els disseminats.