Ple Extraordinari per l’elecció de nou alcalde.

Canals celebra hui a les 21,00 hores el Ple Extraordinari per l’elecció de nou alcalde
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ per L’ELECCIÓ DE L’ALCALDE, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el dia 15 de juny de dos mil disset, a les vint-i-una hores (21,00 hores) .